About

Werkwijze

In our studio we are busy developing products on a daily basis. This happens both on our own initiative and on behalf of various companies. Products that are created on our own initiative often find a producer and when we design for commission, this always happens in close cooperation and mutual consultation. This creates products that match the collection, but are still original. Curious? contact us for a first acquaintance.

In onze studio zijn wij dagelijks bezig met het ontwikkeling van producten. Dit gebeurd zowel op eigen initiatief als in opdracht voor verschillende bedrijven. Producten die op eigen initiatief ontstaan vinden veelal een producent en wanneer wij in opdracht ontwerpen gebeurd dit altijd in nauwe samenwerking en onderling overleg. Hierbij ontstaan producten die aansluiten bij de collectie, maar toch origineel zijn. Benieuwd? neem contact op voor een eerste kennismaking.

Achtergrond

Chris Koens en Ramon Middelkoop zijn opgeleid als ontwerpers aan de Design Academy in Eindhoven.

Chris Koens and Ramon Middelkoop were trained as designers at the Design Academy in Eindhoven.